Мифы и правда об акне новорожденных

Прыщи — исклю­чи­тельно под­рост­ко­вая проблема

Виной ли тому непра­виль­ное пита­ние, гор­мо­наль­ные кон­тра­цеп­тивы или ухуд­ше­ние эко­ло­гии, однако угре­вой сыпи под­вер­жены все больше взрос­лых. Согласно ста­ти­стике, опуб­ли­ко­ван­ной в жур­нале Journal of the American Academy of Dermatology, от акне стра­дает 50% жен­щин в воз­расте от 20 до 29 лет, 35% — в воз­расте от 30 до 39 лет и 26% — в воз­расте от 40 до 49 лет. Проблема гораздо больше рас­про­стра­нена среди жен­щин, чем среди муж­чин в силу гор­мо­наль­ных осо­бен­но­стей орга­низма. «Уровень эст­ро­гена повы­ша­ется в пер­вой поло­вине цикла и непо­сред­ственно перед мен­стру­а­цией, — объ­яс­няет про­фес­сор дер­ма­то­ло­гии Yale School of Medicine Мона Гохара (Mona Gohara). — В резуль­тате уси­ли­ва­ется выра­ботка кож­ного сала и на фоне акти­ви­за­ции бак­те­рий появ­ля­ются вос­паления».

Миф №2

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

06.05.2021

Кардіологія

Консенсус експертів щодо лікування пацієнтів із ТГВ згідно з сучасними світовими рекомендаціями

Венозний тромбоемболізм (ВТЕ) є одним із найпоширеніших серцево-судинних захворювань. За світовими даними, ВТЕ трапляється в 1-2 осіб на 1000 населення щороку . ВТЕ – ​поняття, що об’єднує тромбоз глибоких вен (ТГВ), тромбоз поверхневих вен нижніх кінцівок і тромбоемболію легеневої артерії (ТЕЛА). У більшості випадків ці дві нозологічні форми є патогенетично пов’язаними, й загалом ВТЕ має розглядатись як хронічне, часто рецидивне захворювання . Останніми роками завдяки напрацюванню нової доказової бази застосування прямих вітамін-К‑незалежних пероральних антикоагулянтів було переглянуто підходи до лікування хворих на ВТЕ . Ці зміни знайшли відображення в клінічних настановах Європейського товариства кардіологів (ESC), Національного інституту здоров’я та вдосконалення медичної допомоги Великої Британії (NICE), Європейського товариства судинної хірургії (ESVS) та ін., що діють у розвинених країнах .

29.04.2021

Ендокринологія

Стеатоз печінки і підшлункової залози: зв’язок і практичні аспекти замісної терапії

18-19 лютого 2021 року, у рамках післядипломної тренінг-програми для професійного вдосконалення лікарів «Мистецтво лікування», спеціалісти зі сфери охорони здоров’я мали можливість поліпшити свої знання стосовно практичних моментів контролю симптомів захворювань внутрішніх органів. На цьому заході було заслухано багато цікавих доповідей, одну з них – ​про взаємозв’язок між стеатозом печінки та підшлункової залози (ПЗ) – ​представила професор кафедри внутрішньої медицини № 2 та фтизіатрії Дніпровського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор Олександра Юріївна Філіппова.

29.04.2021

Ендокринологія

Стратегії запобігання кардіометаболічним ускладненням при предіабеті і цукровому діабеті 2 типу

19-20 лютого 2021 року у Львові, за участю кафедри променевої діагностики Львівського національного медичного університету (ЛНМУ) ім. Данила Галицького та ГО «Асоціація фахівців серцево-судинної патології України», відбулася міжнародна медична конференція «Від діагностики до клінічних стратегій». Ключовою темою заходу було значення інструментальних методів обстеження для діагностики та формування стратегії ведення пацієнтів. У робочу програму увійшли, крім виступів, інтерактивний розгляд клінічних випадків, вебінари з іноземними спікерами, секція «Питання-Відповіді».

29.04.2021

Ендокринологія

Хвороба Грейвса та її наслідки: сучасний стан проблеми

Напередодні весни відбулась онлайн-конференція в рамках науково-освітнього проєкту «Школа ендокринолога». У заході взяли участь провідні вітчизняні фахівці, які у своїх доповідях розповіли про актуальні проблеми й основні сучасні тенденції лікування і діагностики в клінічній ендокринології. За традицією зі вступною промовою звернувся до учасників конференції науковий керівник науково-освітнього проєкту «Школа ендокринолога» – ​президент Української асоціації клінічних ендокринологів, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» (м. Київ), академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри ендокринології Національного університету охорони здоров’я (НУОЗ) України ім. П.Л. Шупика МОЗ України (м. Київ), доктор медичних наук, професор Микола Дмитрович Тронько. Незмінним модератором заходу була керівник відділу клінічної діабетології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», доктор медичних наук Любов Костянтинівна Соколова.

Миф 3. Инъекции гиалуроновой кислоты действуют недолго

Продолжительность действия гиалуроновой кислоты напрямую зависит от формы ее выпуска. Гиалуроновая кислота бывает трех видов: нестабилизированная с низкой молекулярной массой, нестабилизированная с высокой молекулярной массой и стабилизированная. У каждой из них своя продолжительность эффекта. Важными факторами также является степень ее очистки, находится ли она в составе другого препарата, или используется самостоятельно. Самые эффективные – препараты стабилизированной гиалуроновой кислоты, которые долго находятся в коже и улучшают работу собственных клеток организма. При этом нельзя забывать: препарат должен подбирать врач, учитывая возраст, здоровье и состояние кожи пациента – предупреждает Юлия Дьяченко. – Грамотная диагностика – основа безопасности и долговечности эффекта.

Как эффективно лечить угревую болезнь у взрослых

Первое, что посоветует грамотный врач пациентке с акне, – это консультация гинеколога-эндокринолога. Так как в основе возникновения угревой болезни лежит взаимодействие гормонов и рецепторов сальных желез. После обследования у части девушек обнаружится высокое содержание мужских половых гормонов в крови и изменения яичников, этот вопрос легко решается назначением таблеток. Как правило, это комбинированные оральные контрацептивы (КОК). Есть даже понятие «бьюти-контрацепция» (назначение контрацептивов для нормализации состояния кожи и волос). Если гормоны в крови будут в норме, мы сделаем вывод о высокой чувствительности рецепторов сальных желез к мужским половым гормонам. В этом случае также поможет назначение КОК: доказано, что они снижают эту чувствительность.

Хочу развеять опасения по поводу приема гормональных таблеток. Если у девушки есть показания для их приема (например, акне или другие признаки высокой активности мужских гормонов), и лекарство назначается профессиональным гинекологом, бояться нечего. При правильном подборе препарата улучшается даже общее самочувствие, не говоря уже о состоянии половой системы и кожи. Высыпания проходят не сразу, в течение 4-8 месяцев. Часто по каким-то причинам КОК не могут быть назначены  (противопоказания, категорическое нежелание пациентки) или неэффективны. В таких случаях мы рассматриваем возможность приема ретиноидов (роаккутан) внутрь или сочетаем наружные средства и интенсивный курс косметологических процедур.

Наружные средства назначаются в любом случае. А когда заболевание протекает в легкой форме, можно ограничиться только ими. Вспоминаем механизм развития акне: происходит увеличение размера и активности сальных желез и активизация бактерии Cutibacterium (Propionibacterium) acnes. Лекарства должны работать на этих уровнях. Для подавления бактерий назначаются антисептические средства, антибиотики в виде гелей или растворов, иногда приходится назначать антибиотики и внутрь в виде таблеток. Для уменьшения активности сальных желез есть множество прекрасных средств в виде гелей и кремов, они же, как правило, работают и с поствоспалительными пятнами.

Посещение пациенткой косметологических процедур во время курса лечения значительно ускоряет процесс выздоровления.

 • Химические пилинги (салициловый, пилинг Джесснера) помогут убрать  пятна, расширенные поры, окажут бактерицидное действие.
 • Чистка лица справится с комедонами (черными точками).
 • Фракционный фототермолиз разгладит рубцы-постакне.
 • Некоторые препараты для мезотерапии и биорепарации
  обладают противовоспалительным действием, и угревая болезнь является показанием к их применению.
 • Моя любимая процедура при акне – это плазмолифтинг (PRP-терапия). Пациентке в кожу лица вводится собственная плазма крови с тромбоцитами, в которых содержатся факторы роста. Они обладают противовоспалительным действием, а также стимулируют синтез коллагена и иммунные клетки кожи. Омоложение и хороший цвет лица в данном случае – приятный бонус. У меня есть несколько пациенток, которые избавились от средне-тяжелой угревой болезни только благодаря этой процедуре и наружным средствам (гормональное лечение и терапия ретиноидами по разным причинам были невозможны).  Процедура прекрасно сочетается с пилингами. Обычно я работаю по схеме: плазмолифтинг, через 7 дней пилинг, повторяем до 10 циклов.

И самое главное, нужно найти своего врача-дерматолога/косметолога, который проанализирует вашу индивидуальную ситуацию, обоснует вам назначение лекарств и методик и просто будет вам приятен как человек. Видеться с ним придется часто (1 раз в 7-14 дней). Лечение угревой болезни – это небыстрый процесс, требующий от обоих позитивного настроя, терпения и усилий. Помните о том, что у любого врача-косметолога должен быть сертификат дерматолога, этого требует современное законодательство. Поэтому можно не разрываться между несколькими специалистами и смело доверить комплексное лечение акне грамотному косметологу. 

Стресс не вли­яет на акне

Согласно иссле­до­ва­нию, про­ве­ден­ному Wake Forest University School of Medicine, при стрессе веро­ят­ность появ­ле­ния новых вос­па­ле­ний у под­рост­ков уве­ли­чи­ва­лась на 23%. Это спра­вед­ливо и для взрос­лых, счи­тает док­тор М. Гермэйн, всему виной гор­мо­наль­ный дис­ба­ланс, вызы­ва­е­мый стрес­сом. Однако вол­не­ния и пере­жи­ва­ния явля­ются неотъ­ем­ле­мой частью нашей жизни. М. Гермэйн при­во­дит дан­ные дру­гого иссле­до­ва­ния, опуб­ли­ко­ван­ного в жур­нале The Journal of Nursing Research. Ученые уста­но­вили, что девяностоминут­ное заня­тие йогой помо­гает пол­но­стью изба­виться от нако­пив­ше­гося за день стресса. 

По мате­риалам Health Magazine

Питание не играет прин­ци­пи­аль­ной роли

Существует и про­ти­во­по­лож­ное убеж­де­ние, что акне у взрос­лых явля­ется гор­мо­наль­ной про­бле­мой, и пита­ние ника­кой роли не играет. «В конце 1970-х годов было про­ве­дено несколько иссле­до­ва­ний, в резуль­тате кото­рых дер­ма­то­логи при­шли к выводу, что диета не помо­гает бороться с акне у взрос­лых. После этого на про­тя­же­нии 40 лет эта тема почти не изу­ча­лась», — говорит док­тор Дженнифер Баррис (Jennifer Burris). Однако согласно иссле­до­ва­нию, про­ве­ден­ному New York University, пита­ние вли­яет на состо­я­ние кожи. Ученые уста­но­вили, что у тех, кто зло­упо­треб­ляет саха­ром и слад­кими гази­ро­ван­ными напит­ками, насы­щен­ными жирами и молоч­ными про­дук­тами, а также не вклю­чает в рацион доста­точно рыбы, кожа более склонна к обра­зо­ва­нию угрей.

Миф №4

10 мифов об угревой болезни

Искаженные знания об акне могут навредить вашему здоровью. Перечислим и опровергнем самые распространенные мифы об угревой болезни.

 • Миф 1. Причина акне – несоблюдение гигиены

  На самом деле усиленное очищение кожи активизирует деятельность сальных желез, поскольку их секрет – себум – должен защищать поверхность эпидермиса от внешних воздействий. В процессе тщательного умывания со спецсредствами кожное сало удаляется, и железы стараются возобновить защиту кожи.

 • Миф 2. Диета способна вылечить угревую болезнь

  На самом деле продукты питания не влияют ни на количество секрета, выделяемого сальными железами, ни на его состав. Наоборот, нарушение сбалансированного питания за счет исключения из рациона жиров и углеводов может вызвать усиленное салоотделение.

 • Миф 3. Загар облегчает протекание угревой болезни

  На самом деле загорелая кожа просто приближается по цвету к папулам и маскирует высыпания, а излишние дозы ультрафиолета усиливают гиперфункцию сальных желез.

 • Миф 4. Акне безвозвратно проходит по истечении пубертатного периода

  Как уже отмечалось, это одно из самых опасных заблуждений – даже легкая форма акне в течение продолжительного времени может привести к необратимым изменениям кожи и последующим осложнениям, а каждый пятый человек старше 25 лет страдает угревой болезнью в той или иной степени.

 • Миф 5. Появление угрей можно остановить подсушиванием жирной кожи

  Все как раз наоборот: использование спиртосодержащих средств изменяет pH кожи, что активизирует деятельность желез по выделению кожного сала.

 • Миф 6. Механическая чистка лица – достаточная мера

  Недостаточная, даже если она выполняется профессионалом в условиях косметологического центра. И опасная – если проводится самостоятельно. В первом случае рецидив неизбежен, а во втором заболевание распространится на непораженные участки кожи. Выдавливание прыщей – верный способ получить весь комплекс постакне.

 • Миф 7. Акне – заразное заболевание

  Угревая болезнь опасна лишь для самого заболевшего. Акне не передается от человека человеку ни через средства гигиены, ни через прикосновения, ни никакими другими способами.

 • Миф 8. Активный секс способствует излечению акне, поскольку выравнивает гормональный фон

  По поводу безопасного секса можно сказать только одно – на здоровье. Действительно, акне зачастую возникают на фоне гормонального дисбаланса в организме, который в некоторых случаях нормализуется при регулярной половой активности. Однако на уже существующее заболевание кожи частота интимных упражнений никак не влияет.

 • Миф 9. Профилактика – в использовании хороших косметических средств

  Очередное заблуждение. Декоративная косметика высушивает кожу, что, как мы уже знаем, активизирует выработку кожного сала. Для очистки проблемной кожи можно использовать мягкие средства ухода, но на функцию сальных желез это не влияет.

 • Миф 10. Для лечения угревой болезни достаточно местного лечения

  Акне – не косметический дефект, который можно устранить наружными средствами. Болезнь требует разработки индивидуального плана лечения с использованием медикаментозных средств: противовоспалительных, себостатических препаратов, антибиотиков, поскольку воспалительный процесс вызван анаэробными бактериями.

Причины акне новорожденных

Акне новорожденных, или неонатальный цефалический пустулез – это заболевание, проявляющееся в начале жизни младенца в 20% всех случаев. Данный недуг подразумевает появление сыпи на лице, особенно в области лба, щек, подбородка и век. Несколько реже подобная проблема проявляется в области шеи, груди и волосистой части головы.

ВАЖНО: Кроме акне новорожденных, появляющегося у малыша в период с рождения до первого месяца жизни, существует акне, которое возникает у малышей старше 3 месяцев. Оно также связано с изменениями в гормональной системе и может протекать длительно, иногда до 3 лет

Акне новорожденных возникает по причине колонизации детской кожи дрожжевым грибком Malassezia. Данный грибок считается типичным представителем микрофлоры младенца, поэтому его влияние на появление и развитие заболевания до конца не доказано и не обосновано.

Научные исследования показали, что в 52% случаев взятия у младенцев мазков для анализа в них обнаруживался грибок Malassezia, в оставшихся 48% он не был выявлен. Этот фактор научные специалисты объясняют тем, что акне новорожденных способно проявляться при усиленном размножении в организме липофильных дрожжей, вызывающих воспалительный процесс.

Что на самом деле вызывает угревую сыпь?

Есть несколько наиболее популярных причин, которые могут вызвать акне:

 • Травмы. Ношение неудобной одежды, постоянные натирания кожи лямками сумки, бретельками майки может стать триггером акне. Выдавливание воспалительных образований также может дать обратный эффект – вместо чистой кожи вы получите еще больше угревых элементов.
 • Косметика. Применение косметических средств с комедогенными компонентами, например, кокосовым маслом, может спровоцировать акне. Но нужно понимать, что кожа разных людей может по-разному отреагировать на одно и то же косметическое средство.
 • Еда. Алиментарный фактор до сих пор остается спорным. Ученые сходятся в том, что пища, богатая бромом, йодов, глюкозой, сахарозой, слишком жирные (в том числе молочные) продукты могут спровоцировать угревую болезнь.
 • Лекарства. Кортикостероиды, анаболические стероиды, цитостатики могут запустить процесс образования угрей.
 • Проблемы с функционированием внутренних систем. Гинекологические заболевания, болезни эндокринной системы, вегетососудистая дистония, хронические болезни ЖКТ могут проявиться в виде акне.
 • Генетика. Если с проблемой акне сталкивались родители, то она с большой вероятностью может проявиться и у детей.

Акне новорожденных: как лечить

Специалисты не рекомендуют родителям выдавливать у малыша высыпание, именуемое неонатальным цефалическим пустулезом. Это не только не ускорит излечение и выздоровление ребенка, но и повысит опасность занесения в несформированный детский организм инфекции.

Акне у грудных младенцев

Важно соблюдать общие гигиенические правила, используя при купании ребенка средства для ухода за детской кожей. Необходимо оберегать малыша от воздействия прямых солнечных лучей, так как сальные железы под влиянием ультрафиолета могут ускорить свою деятельность

Для быстрого устранения уже возникшей гормональной сыпи новорожденных следует применять такие средства, как Бепантен или цинковую мазь. Стоит помнить, что эти препараты не избавят малыша от проблемы полностью, придется подождать до тех пор, пока не произойдет самостоятельное регулирование организмом ребенка всех необходимых процессов. Это будет означать излечение подобных высыпаний, но на данный процесс у разных детей требуются разные временные промежутки, начиная от 2 недель и заканчивая несколькими месяцами.

В отдельных случаях педиатр может назначить прием медицинских препаратов, но практически всегда этого стараются избежать, ведь организм новорожденного еще слаб и чувствителен. Лучше не прибегать к приему лекарств без крайней необходимости. Родителям стоит запомнить, что акне новорожденных ничем не опасно и не вызывает никакого дискомфорта у ребенка.

ВАЖНО: Гормональная сыпь, в том числе акне новорожденных, не вызывает дискомфорта в виде изменения стула, зуда и ухудшения общего состояния ребенка. Кроме этого, болезнь не провоцирует болезненных ощущений и проявляется лишь наличием сыпи, в основном на лице

Кроме акне новорожденных, появляющегося у малыша в период с рождения до первого месяца жизни, существует акне, которое возникает у малышей старше 3 месяцев. Оно также связано с изменениями в гормональной системе и может протекать длительно, иногда до 3 лет.

Миф 2. Увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой в «студеную зимнюю пору» вызывает растрескивание кожи

Мы должны четко понимать: средства для наружного применения затрагивают только верхний слой кожного покрова. Приглаживая чешуйки рогового слоя, они не способны проникнуть в самые глубокие слои и активно повлиять на работу находящихся там клеток. Однако, если нанести увлажняющий крем на лицо за три минуты до выхода на мороз, действительно, можно столкнуться с негативными последствиями. Поэтому в зимний период мы предлагаем использовать увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой на ночь или наносить его за 30-40 минут до выхода на улицу. Зима, как и лето, очень тяжелый период для кожи. Перепады температуры, кондиционеры, обогреватели, недостаток витаминов приводят к пересушиванию кожи. И средства с гиалуроновой кислотой здесь надежный помощник.

Как отличить от других болезней

Симптомы цветения новорожденного отличаются от проявлений инфекционных болезней, аллергии, грибковой инфекции и дерматита. У каждой этой болезни есть характерные признаки, и сыпь будет разной.

Акне или детская инфекция?

Сыпь при детских инфекциях всегда сопровождается другими симптомами системного заболевания, и появляется не там, где локализуется акне новорожденных. При инфекционном заболевании ребенок будет выглядеть больным, может уменьшиться количество мочи, измениться характер кала. Корь, краснуха, ветрянка у ребёнка первого месяца жизни – это из ряда вон выходящая ситуация, опасная для жизни малыша. Детские инфекции в этом возрасте всегда протекают с высокой температурой, 39 и выше. При акне нет температуры, сыпь не имеет чёткой закономерности появления, и практически не беспокоит ребёнка.

Сыпь при кори, краснухе поэтапно спускается от лица по всему телу, появляются новые свежие элементы, а старые покрываются корочками, после который остаются пятнышки. Когда проходит акне новорожденных никаких следов на коже не остаётся.

При скарлатине всё начинается тоже со щек, и потом мелкоточечная сыпь распространяется по всему телу, больше всего концентрируясь в складках кожи. Сыпь при скарлатине не покрывает область носогубного треугольника. На щеках яркий румянец, и такой же яркий малиновый язык.

Симптомов ОРВИ, как это бывает при начале некоторых детских инфекций с характерной сыпью, тоже нет. Никаких изменений в общем состоянии малыша не наблюдается, ребёнок ест и спит, как и до появления высыпаний, выделения не изменяются.

Как отличить акне новорожденных от аллергии

При аллергии сыпь чешется, болит, и это может усиливаться к вечеру и ночью. В месте покраснений температура кожи будет выше, чем на других участках. Если высыпания на лице беспокоят ребёнка, то он будет плакать, плохо спать, мотать головой. При аллергической сыпи кожа под высыпаниями будет воспалённой, покрасневшей и теплее чем здоровая, могут быть отёки век и губ. Есть чёткая связь с изменением в питании ребёнка или мамы, а при контактном дерматите можно найти причину в окружающих малыша предметах.

Если родители знают до сколько месяцев длится цветение новорожденных, они смогут вовремя заметить неладное. Если сыпь держится 6-8 недель – возможно это не акне, и нужно пересмотреть диету мамы, или проверить средства по уходу за кожей малыша. Как и появление акне или другой сыпи после двух-трёх месяцев жизни будет связано уже с другими причинами, и самостоятельно такая сыпь может не пройти.

Также не исключено, что при существовании на коже лица акне, у малыша может начаться и аллергия. И появление новых элементов сыпи будет замечено не сразу

Важно следить за поведением ребёнка, и при изменении состояния как можно раньше обращаться к врачу

Акне или инфекционный дерматит?

Если сыпь вызвана бактериями – она будет развиваться по законам бактериального воспаления. Сначала кожа покраснеет, на ней появятся высыпания. После чего начнётся мокнутие, появятся гнойники, ранки, корочки. Чаще всего воспаление на коже вызвано стафилококками и стрептококками. При этом общее состояние ребёнка также меняется, может подняться температура.

Гнойнички на лице, вызванные стрептококками и стафилококками, могут быть и одиночными. Часто причина их появления – контакт кожи ребёнка с кожей взрослого. Первые два-три месяца жизни желательно чтобы близкий контакт у малыша был только с близкими родственниками, так как их бактериальная флора естественна для него

Когда иммунные функции кожи устоятся, эта предосторожность будет уже не так важна

Грибковое воспаление тоже может быть похоже на сыпь при гормональном кризе. Чаще всего возбудителем будет грибок рода кандида. Бесконтрольное размножение грибка на коже может вызвать также раздражение, что добавляет в картину сыпи еще и мелкие красные прыщики. Грибок кандида на коже вызывает шелушение, отслоение верхнего слоя эпидермиса мелкими точечными очагами, или пластами. При этом ребёнка беспокоит зуд. Чаще всего кандидоз развивается в складках кожи, и будет локализоваться скорее не на щеках, а на шее, за ушами, в волосистой части головы. Но вероятнее всего от грибков пострадает и слизистая рта.

Цветение на голове у новорожденных также может быть вызвано грибком. Но это не сыпь, а скопление большого количества чешуек кожи. Это состояние тоже не опасно. Если сыпь появилась только на голове, а на лице её нет – необходима консультация детского дерматолога.

Причины возникновения

Этиология акне разнообразна и подразделяется на эндогенные и экзогенные факторы. К воздействиям внутреннего характера относятся:

 • наследственность;
 • нарушение баланса парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной системы;
 • разбалансировка гормональной системы при гормональной перестройке организма в период полового созревания у подростков и в предменопаузный период у женщин;
 • болезнь кожи лица гиперкератоз;
 • состав кожной микрофлоры;
 • изменение состава секрета сальных желез;
 • аутоиммунные нарушения.

Внешние воздействия, которые способствуют развитию уже возникшего заболевания – выдавливание комедонов, папул и пустул; длительный контакт с токсичными веществами, неконтролируемый прием некоторых медикаментов, климатические и экологические особенности региона проживания, злоупотребление загаром на пляже и в солярии.

Разные техники для разных возрастов

18-25 лет

щипковый массажлимфодренажный массаж
Если на лице много воспалительных элементов, которые трудно обойти при массаже, лучше отложить процедуру, чтобы не спровоцировать распространение инфекции.

25-35 лет

мануальной пластикимассаж с шарами Yamunaбуккальную технику
Мануальная пластика, или мануальный фейслифтинг, – процедура, которая может справиться со многими задачами и подходит для любого пола и возраста.

40+

скульптурирующаямиофасциальная
Сегодня программы массажей лица сочетают в себе лучшие мировые техники, применение профессиональных косметологических уходов и инновационных гаджетов. Подобранные с учётом индивидуальных особенностей кожи, они могут справиться со многими эстетическими задачами и быть действенной профилактикой возрастных изменений кожи. 

Миф 7. Инъекции гиалуроновой кислоты повышают внутриглазное давление

Гиалуроновая кислота широко используется не только в косметологии, но и в урологии, ревматологии, проктологии, клеточной терапии и других областях как медицины. Это фармакологический препарат, прошедший огромное количество испытаний на безопасность. Препараты, которые используются для контурной пластики, индифферентны для тканей, играют роль наполнителя (филлера). Они в принципе не могут оказать никакого влияния на внутриглазное давление. Возможно, кто-то из потребителей любит активно тереть глаза, нажимает на глазное яблоко. Но даже для этого для повышения внутриглазного давления изначально должна быть проблема, связанная с давлением.

Причины появления младенческого акне

Гормональный дисбаланс

Это основная причина появления неонатального пустулеза («цветения»).  В первые недели после рождения ребенка в его крови повышен уровень женских половых гормонов эстрогенов: их уровень резко повышался в крови мамы на третьем триместре беременности,  и тогда же они попали в его организм. А затем эстроген продолжает поступать  к ребенку с маминым молоком при грудном вскармливании.

Кожные явления может вызывать и другой гормон, кортизол – гормон стресса, который появляется в грудном молоке, если мама сильно переживает. Кортизол стимулирует работу сальных желез, приводит к увеличению продуцирования кожного жира. Однако в норме даже при мамином стрессе (которого, разумеется, лучше избегать) организм малыша со временем справится с ненужной гормональной нагрузкой.

Несовершенная работа потовых желез

Эта причина «цветения» новорожденного связана с предыдущей.  Стабилизация работы эндокринной системы младенца идет постепенно. Сальные железы малыша пока не справляются с чрезмерной нагрузкой – ведь, как мы помним,  избыток гормонов приводит к их активности, к выработке в больших количествах подкожного жира. Протоки на коже младенца закупориваются и возникает жировая пленка, с возникновением сыпи и прыщиков.

Проблемы с гигиеной

Само по себе недостаточное соблюдение гигиены не может привести к «цветению» – это, скорее, одна из причин появления потницы, дерматита или стафилококковой сыпи.
Но, тем не менее, если малыш редко купается, если родители злоупотребляют кремами с различными добавками и одевают его одежду из синтетических тканей (в которых тело не дышит), то потовым железам работать ещё труднее, к тому же на коже оседают бактерии, которые приводят к гнойным воспалениям. 

Питание мамы

Этот фактор в возникновении младенческого акне, пожалуй, стоит на последнем месте по значимости. Напомним, что «цветение» – не аллергия, и прямой связи с каким-то продуктом здесь нет.

В то же время более тяжелая пища, если она преобладает в рационе кормящей мамы – обилие жирного, жареного, мучного, сладкого – становятся нагрузкой на пищеварение ребенка, которое еще только налаживается. Соответственно, затрудняется вывод избытка гормонов из организма малыша.
 

Акне новорожденных или аллергия?

Большая часть детей в младенческом возрасте подвержена высыпаниям разного рода, поэтому родителям следует внимательно и тщательно следить за подобными периодами жизни ребенка, чтобы выявить причину появления сыпи: аллергическая реакция или акне новорожденных.

Акне у младенцев

Специалисты считают, что так может проявляться аллергическая реакция на потребляемую младенцем пищу, носимую одежду и многое другое. Для начала родителям следует устранить из рациона питания ребенка продукты питания, одежду или предметы, вызывающие аллергию.

Стоит понимать, что большое значение имеет умение родителя дифференцировать аллергическую реакцию от сыпи гормонального характера. Для определения характера появившегося высыпания стоит знать некоторые особенности симптоматики аллергической сыпи:

 • Локализация высыпания отмечается в месте, где происходит максимально плотный контакт кожи с внешним раздражителем. Например, если аллергия возникла у ребенка на стиральный порошок, то сыпь может покрывать большую часть кожного покрова малыша
 • Если возникает аллергия на пищу, то она проявляется в виде немного выступающих над кожей шершавых пятен розовато-красного оттенка
 • Аллергическая реакция, вызванная продуктами питания, может влиять на стул малыша, его характеристики и интенсивность позывов

Если сыпь у ребенка подходит под данные особенности, то это означает наличие аллергической реакции, что требует посещение педиатра для диагностики проблемы и назначения лечения. Стоит знать, что гормональная сыпь, в том числе акне новорожденных, не вызывает дискомфорта в виде изменения стула, зуда и ухудшения общего состояния ребенка. Кроме этого, болезнь не провоцирует болезненных ощущений и проявляется лишь наличием сыпи, в основном на лице.

ТОП-5 мифов об акне

 1. Загар спасает от акне. Часто пациенты отмечают, что в результате пребывания на солнце кожа подсушивается, а угри становятся менее заметны. Но количество воспалительных элементов не меняется, терапевтического эффекта не происходит. Долгое нахождение на солнце может усилить продукцию кожного сала, отшелушивание эпителия, что в дальнейшем приведет к закупорке сальных желез. Также воздействие ультрафиолета может снизить местный иммунитет кожи, что только ухудшит течение акне.
 2. Кожа нуждается в частом скрабировании. Использовать скраб с мягким действием можно не чаще 1-2 раз в неделю. Интенсивное и частое скрабирование может привести к образованию микроран на коже, через которые будут проникать вредные бактерии, усугубляя угревую болезнь. Проводить пилинги можно, но в период ремиссии и желательно в косметологическом кабинете.
 3. Угревая сыпь нуждается в подсушивании. Применение средств, содержащих спирт, с целью подсушивания кожи крайне не рекомендуется. Во-первых, это может спровоцировать еще большее выделение кожного сала. Во-вторых, пересушенная кожа становится ослабленной, не может нормально выполнять защитную функцию. Вместо того, чтобы «сушить» лицо спиртом, лучше сосредоточиться на очищении, тонизации и увлажнении кожи.
 4. Акне – проблема подростков. Статистика показывает, что более 80% подростков страдает от угревой болезни29. Но акне – это не детское заболевание, оно может развиться и в более зрелом возрасте, к тому же носит хронический характер.
 5. Существуют препараты, которые помогают быстро избавиться от угревых элементов. Акне – многофакторная болезнь. Длительность ее лечения зависит в том числе от степени ее тяжести. Часто требуется комплексная терапия, требующая времени. Так, например, курс лечения азелаиновой кислотой (Азелик) может дать первые результаты через 4 недели18. Использование топических антибиотиков, например, Клиндовита рекомендуется продолжать 6-8 недель6.

Названная в честь бактерий

И при одном, и при втором виде комедонов секрет продолжает накапливаться, образуя папулу – плотный подкожный бугорок красного цвета. Сальный секрет, не имеющий естественного оттока, – привлекательная питательная среда для бактерий и микробов. Особенно для живущих в глубине фолликул любого человека анаэробных бактерий Propionibacterium acnes.

По мере размножения этих микроорганизмов и дальнейшего инфицирования папула может преобразоваться в пустулу (в просторечии – прыщ), наполненную гнойным содержимым, или узелок – болезненную шишку без гнойного содержимого. Самый опасный вариант развития папулы – образование кисты.

Даже при таких формах единичные комедоны, папулы или пустулы не являются системным заболеванием. Они легко удаляются известными косметическими средствами или механическими процедурами без рецидивов и осложнений.

Но если закупорка сальных желез и воспалительные процессы в фолликулах волосков становятся хроническими с одновременным образованием и формированием комедонов, папул и пустул, а локализация их идет повсеместно – на лице, спине, груди – мы говорим об угревой болезни, названной «в честь» одной из главных виновниц этого заболевания, бактерии Propionibacterium acnes.

Вот теперь мы можем ответить на вопрос, что такое акне кожи. Угревая болезнь, или акне – это системное хроническое заболевание сальных желез в результате их гиперфункции, для которого характерны закупорка секретом протоков, инфицирование и воспаление волосяных фолликулов, вызванных микроорганизмами.

В связи с описанным патогенезом акне понятно, что обычные косметические средства местного характера и механическая чистка не избавят от угревой болезни. Для этого требуется комплексное лечение медикаментозными средствами, в том числе антибиотиками, для подавления деятельности бактерий и микробов, вызывающих воспалительный процесс волосяных фолликулов.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий